Samstag, 1. Oktober 2016

Le dernier monde nouveau


Am 3. Juli 1957, während der vierundzwanzigsten und
letzten Sitzung seines Seminars „Relation d’Objet“ em-
pfahl Lacan eine Sagan-Rezension als Ferienlektüre: „Je
laisse à dépeindre et à définir ce que peut être la géné-
ration actuelle, laissant à d’autres le soin d’en donner
une expression directe et symbolique, disons à Françoise
Sagan que je ne cite pas ici au hasard, pour le seul plaisir
de faire de l’actualité, mais pour vous dire que comme
lecture de vacances, vous pourrez voir ce qu’un philo-
sophe austère et habitué à ne se situer qu’au niveau
d’Hegel et de la plus haute politique, peut tirer d’un
ouvrage d’apparence aussi frivole.Je vous conseille de
le lire (numéro de Critique d’août–septembre 1956) sous
le titre: „Le dernier monde nouveau“; étude qu’il a faite
sur les deux livres, Bonjour Tristesse et Un certain sourire 
de Françoise Sagan.“

On ne voit vraiment pas pourquoi les jeunes écrivines d’au-
jourd’hui ne parleraient pas tout aussi bien, et avec autant
d’égards fraternels des pyjamas des ex-virils partenaires des
amours à allure masculine des héroïnes de leurs romans. Car
ces héroïnes "détaillent" déjà avec une très masculine indif-
férence (qui leur parait, il est vrai, encore "merveilleuse";
comme elles l’avouent elles-mêmes avec une touchante hu-
milité) les formes viriles qui s’offrent à leurs yeux lorsqu’
elles voient passer en beauté dans la rue, ou plutôt sur le
trottoir de la Promenade des Anglais (Un certain sourire,
p. 118) une de leurs éventuelles conquêtes, dont elles em-
brassent le "torse" (qui, malheureusement, même s’il est
du Belvédère, ne vaudra jamais, d’un certain point de vue,
celui d’une vénus du Capitole ou même d’ailleurs) quand
une telle conquête vient à se parachever dans un lit.

Alexandre Kojève, Le dernier monde nouveau (1956)

Freitag, 30. September 2016

Heimatkunde I


Montag, 19. September 2016

K.’s Kunst des Schreibens

Dienstag, 13. September 2016

Carte de Tendre


« Et si je n’avais pas lu Hegel, ni La Princesse de Clèves,
ni Les Chats de Lévi-Strauss, ni L’Anti-Œdipe ? »

Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes (1975)


« L’autre jour, je m’amusais – on s’amuse comme on peut –
à regarder le programme du concours d’attaché d’admi-
nistration. Un sadique ou un imbécile avait mis dans le
programme d’interroger les concurrents sur La Princesse
de Clèves. Je ne sais pas si cela vous est arrivé de deman-
der à la guichetière ce qu’elle pensait de La Princesse de
Clèves. Imaginez un peu le spectacle ! »
 
Nicolas Sarkozy, Lyon (23. Feb. 2006)

Dienstag, 2. August 2016

Wie würden Sie entscheiden?


Terror“, so Star-Produzent Oliver Berben (Das Adlon) im
Exklusiv-Interview mit GOLDENE KAMERA, „ist kein TV-Film
wie jeder andere — sondern das wohl größte Live-Fernseh-
Experiment des Jahres. Denn am Ende richten die Fernseh-
zuschauer in Deutschland und Österreich per Telefon- und
Internet-Voting gemeinsam über Lars Koch! Sie entscheiden,
ob er schuldig ist oder unschuldig.“

ARD-Programmdirektor Volker Herres ergänzt: „Das Publikum

übernimmt den aktiven Part. Es muss befinden, wie der Fern-
sehabend endet und wird mit seiner Entscheidung eine ethische
und moralische Debatte auslösen, über die anschließend breit
debattiert wird.“

Ferdinand von Schirach stimmt Herres zu: „Bei diesem Film wer-

den die Zuschauer etwas Seltsames merken — nämlich, dass ihre
Moralvorstellungen und ihre Sicherheit, von denen sie glauben,
sich drauf verlassen zu können, plötzlich in Frage gestellt wer-
den. Das ist das Interessante.“

Dienstag, 19. Juli 2016

Öcalans Bibliothek


Am 29.06.1999 wurde Öcalan vor dem Staatssicherheits-
gericht Ankara Nr. II wegen Hochverrats zum Tode verur-
teilt. Weil im Rahmen der Eintrittsverhandlungen in die
EU die Türkei 2002 die Todesstrafe abgeschafft hat, wur-
de die Todesstrafe in lebenslange Haft umgewandelt.

Öcalan ist seit dem 15. Februar 1999 auf der Gefängnisin-
sel İmralı im Marmarameer inhaftiert. Wie es heißt, lese
er viel. Im Netz kursiert eine Leseliste. Sie ist auch schon
wieder sieben Jahre alt und bestimmt längst viel länger.
Aber dennoch beeindruckend. Der Partisan als Leser:

Adorno, T. W.: Minima Moralia
Agamben, G.: Olağanüstü Hal, Kutsal İnsan – Egemen İkti-

dar ve Çıplak Hayat, Açıklık
Ali, T.: Türkçedeki kitapları
Allison, C.: Kürt Kimliği ve Kültürü
Arendt, H.: Totalitarizmin Kaynakları, Şiddet Üzerine, Geç-

mişle Gelecek Arasında, İnsanlık Durumu
Attali, J.: Geleceğin Kısa Tarihi, 1492
Baudrillard, J.: Simülarklar ve Simülasyon
Bakunin, M.: Türkçedeki pek çok kitabı
Bauman, Z.: Türkçedeki tüm kitapları
Belge, M.: Bazı kitapları
Berktay, F.: Tarihin Cinsiyeti, Tek Tanrılı Dinler Karşısında

Kadın
Bookchin, M.: Türkçedeki tüm kitapları
Brzezinski, Z.: Türkçedeki bazı kitapları
Borradori, G.: Terör Günlerinde Felsefe: Jürgen Habermas 

ve Jacques Derrida ile Diyaloglar
Braudel, F.: Maddi Uygarlık, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası,

Uygarlıkların Grameri
Bruinessen, M. v.: Ağa Şeyh Devlet, Evliya Çelebi Diyarbekir’

de, Kürtlük, Türklük, Alevilik, Kürdistan Üzerine Yazılar
Campbell, J.: İlkel Mitoloji
Carr, E. H.: Tarih Nedir?
Childe, G.: Kendini Yaratan İnsan
Cibran, H.: Türkçedeki tüm kitapları
Colingwood, R. G.: Tarihin İlkeleri ve Tarih Felsefesi Üzerine

Başka Yazılar
Corbin, H.: İslâm Felsefesi Tarihi
Chomsky, N.: Türkçedeki tüm kitapları
Cyrulnik, B.: Hayvanların En Güzel Tarihi
Çığ, M. İ.: Tüm kitapları
Dawkins, R.: Tanrı Yanılgısı
Deleuze, G.: Türkçedeki tüm kitapları
Derrida, J.: Nietzschelerin Şöleni, Marx’ın Hayaletleri
Dostoyevski: “Karamazov Kardeşler”
Einstein: (Türkçedeki tüm kitapları)
Feyerabend: “Yönteme Hayır”, “Özgür Bir Toplumda Bilim”
M.I. Finley: “Antik Çağ Ekonomisi”
Foucault, M.: Deliliğin Tarihi, Cinselliğin Tarihi, Entelektüelin

Siyasi İşlevi, Hapishanenin Doğuşu
Fromm, E.: Türkçedeki tüm kitapları
Fukuyama: “Güven”, “Devlet İnşası”
Pierre-Gilles de Gennes: “Kırılgan Nesneler”
Gibbon, E.: Bizans ve Roma İmparatorluğu’nun Gerileyişi ve

Çöküşü
Giddens, A.: Türkçedeki bazı kitapları
Goody, J.: Yaban Aklın Evcilleştirilmesi
Gribin, J.: Schrödinger’in Kedisinin Peşinde Kuantum Fiziği

ve Gerçeklik
Greider, W.: Tek Dünya: Küresel Kapitalizmin Manik Mantığı
Hegel, G. F. W.: Türkçedeki tüm kitapları
Heidegger, M.: Varlık ve Zaman
Heisenberg, W.: Fizik ve Felsefe
Hobsbawm, E.: Türkçedeki tüm kitapları
Hobson, J.: Batı Medeniyetinin Doğulu Kökenleri
Holloway, J.: İktidar Olmadan Dünyayı Değiştirmek
Horkheimer: “Akıl Tutulması”, “Geleneksel ve Eleştirel Ku-

ram”
Horkheimer ve Adorno: “Aydınlanmanın Diyalektiği”
Huntington: (Türkçedeki bazı kitapları)
Halil İnalcık: “Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosy-

al Tarihi (1-2)”
Kant, I.: Türkçedeki tüm kitapları
Karatani, K.: Türkçedeki tüm kitapları
Kaynak, M.: Bazı kitapları
Kıvılcımlı, H.: Tarih, Devrim, Sosyalizm
Kollautz: “Abhazya Tarihi’nin Bizans Dönemine Ait Belgeleri”
Kojève, A.: Hegel Felsefesine Giriş
Samuel Noah Kramer: “Tarih Sümer’de Başlar”, “Sümerlerin

Kurnaz Tanrısı Enki”, “Sümer Mitolojisi”
Thomas S. Kuhn: “Asal Gerilim”, “Bilimsel Devrimlerin Yapısı”
Lapidus, I.: İslâm Toplumları Tarihi
Levi-Strauss, C.: Yaban Düşünce, Hüzünlü Dönenceler
Lewin, R.: Modern İnsanın Kökeni
Lewis, B.: Türkçedeki bazı kitapları
Lukács, G.: Tarih ve Sınıf Bilinci
Maalouf, A.: Türkçedeki tüm kitapları
Marcuse, H.: Tek Boyutlu İnsan
Şerif Mardin: (Bazı kitapları)
Mauss, M.: Sosyoloji ve Antropoloji
Maria Mies: “Son Sömürge: Kadınlar”
Shahrzad Mojab: “Devletsiz Ulusun Kadınları”
Abraham Moles: “Belirsizin Bilimleri”
Robert Musil: “Niteliksiz Adam”
Negri ve Hardt: “İmparatorluk”, “Çokluk”
Nietzsche: (Türkçedeki tüm kitapları)
İlber Ortaylı: (Bazı kitapları)
Cengiz Özakıncı: “Yeni Osmanlı Tuzağı –Türkiye’nin Siyasi İn-

tiharı”
J.M. Pelt: “Bitkilerin En Güzel Tarihi”
Roger Penrose: “Bilgisayar ve Zeka”
Val Plumwood: “Feminizm ve Doğaya Hükmetmek”
Karl Popper: “Açık Toplum ve Düşmanları”
Proudhon: (Türkçedeki pek çok kitabı)
Paul Riceur: “Zaman ve Anlatı”
Said-i Nursi: “İçtimaî Reçeteler”
Paule Salomon: “Güneş Kadını”
Schmitt, C.: Tarih ve Siyaset Üzerine İki Deneme, Parlamenter

Demokrasinin Krizi, Siyasal Kavramı, Siyasi İlahiyat
Schopenhauer: “Aforizmalar”
Neval El Seddavi: “Sıfır Noktasındaki Kadın”
Spinoza: (Türkçedeki tüm kitapları)
Merlin Stone: “Tanrılar Kadınken”
Ali Şeriati: “İslâmbilim”
Hanif Şükrüoğlu: (Bazı kitapları)
Tolstoy: “Savaş ve Barış”
Abbas Vali: “Kürt Milliyetçiliğinin Kökenleri”, “Kapitalizm Öncesi

İran: Kuramsal Bir Tarih”
Wallerstein, I.: Modern Dünya Sistemi, Dünya Sistemleri Analizi,

İki Kültürü Aşmak, Avrupa Evrenselciliği – İktidarın Retoriği, Yeni
Bir Sosyal Bilim İçin, Amerikan Gücünün Gerileyişi
Wittgenstein: “Tractatus Logico”, “Felsefî Soruşturmalar”
Mesut Yeğen: (Bazı kitapları)
Tahsin Yücel: (Bazı kitapları)
Slavoj Zizek: (Türkçedeki tüm kitapları) “Modern Türkiye’de Siya-

si Düşünce Ansiklopedisi”

Freitag, 8. Juli 2016

Vanessa & Veruschka


Exakt fünfzig Jahre ist es her, dass Vanessa Redgrave und
Veruschka von Lehndorff monatelang über die Leinwände
europäischer Lichtspielhäuser huschten. Redgrave spielt in
Antonionis Blow up eine Parkliebhaberin, die sich als Jane
vorstellt, von Lehndorff spielt sich selbst. Ein halbes Jahr-
hundert später geistern die Ladies jetzt durchs Internet.
Redgrave, die schon seinerzeit mit einer Bamboo Bag von
Gucci unterwegs war, postete kürzlich paar Bilder auf dem 
Snapchataccount des italienischen Modeunternehmens: hin-
ter den Kulissen der Cruise 2017 ad campaign in Chatsworth
House and Garden.Von Lehndorff erging es leider nicht so gut. Sie muss in ei-
nem „Zeitgeist Projekt der Audi AG“, das an Stumpfsinn nur
von deren Produkten überboten wird, das motif of suffering 
geben. „Vorsprung durch Techno“, dachte sich der Autobauer
und beschritt musikpädagogisch neue Wege, um „opernfernen
Zielgruppen einen Zugang zu Richard Wagner [zu] verschaffen“.
Wir ahnten es bereits: Besonderer Dank gebührt dramaturgical
consultant Katharina Wagner.